Contact-Details-Updated2

Members

 Mayor

His Worship the Mayor Cllr. Z.D Nxumalo 

Honourable.-Deputy-Mayor Honourable-Speaker-Nzimande2 Honourable-Chief-Whip Executive Committee Members Untitled-1
 Cllr. N.H Maphasa-Duma Deputy Mayor Cllr. B.P Nzimande  Cllr. S.S. Mavuma  Honourable Speaker Cllr N.T Jojozi Honourable Chief-Whip Cllr W.B Dlamini
Cllr LA Zond Untitled-7 MSD Mdunge Cllr B Sibeni Untitled-10
 Cllr. L.A Zondi  Cllr. Z.R Tshazi  Cllr. MSD Mdunge
 Cllr. B Sibeni  Cllr. T.G Soni
ndimande Untitled-12 Untitled-13 Untitled-14 Untitled-2
 Cllr. L Ndzimande  Cllr. Z.C Khumalo  Cllr. T.C. Dlamini  Cllr. S.J. Phakathi  Cllr. N Mavuka EXCO Member
Untitled-16 Untitled-17  Untitled-18 Untitled-19  Untitled-20
 Cllr. B.L Marnce Cllr. B. Caluza Cllr. B.Z Magaqa Cllr. V.L.N Zaza Cllr. B.C Mncwabe
Untitled-21 Untitled-22 Untitled-23 Untitled-24  Cllr ZP Gcume
Inkosi k.W Mkhize Inkosi N. Dlamini Inkosi N.M msingaphantsi Inkosi V.V Zimema Cllr Z.P Gcume